Menu


30 år i Menighedsrådsarbejde PDF Udskriv Email

Poul Erik Hørning Jensen træder nu ud af menighedsrådet efter mange år. Han har været om nogen en tro tjener og hans store indsats, viden, og erfaring har gavnet kirken og fremmet menighedsarbejdet. Med velvilje har han påtaget sig diverse opgaver og poster bl.a. som formand og kirkeværge og har delt ud af sine erfaringer. Han er lokalt forankret men med et stort kontaktflade - som er afspejlet i hans forståelse og fornemmelse for den bredere kirke udenfor sognegrænsen.
Vi er heldig nok til at han fortsætter som kirkeværge udenfor rådet indtil et medlem er parat til at overtage den funktion. Dermed har vi også gavn af han indsigt lidt endnu - men så er der mere frihed til bl.a. rejser, børn og børnebørn og haven.