Menu


Referat 10-10-2017 PDF Udskriv Email

Mødedeltagere: LKB, TQF, PV, EJ, MC, EJ, AO, EE, DS

Afbud: LH, RSS

 

DAGSORDEN PUNKT

SAGSINDHOLD

BESLUTNING

1. Indledning

 

Ved Linda

2. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

3. Meddelelser og Info

Se herunder.

 

4. Jul i Stalden

Se bilag.

Vi støtter med 1000 kr.

5. Samarbejdsaftale vedr. Regnskabskontoret i Lisbjerg

 

Godkendt

6. Budget 2018

Ligningsbeløb: Kr. 897.025
Frist for budget 2018: 15. oktober

Endelig budget afleveret d 08-08-2017 11:29

7. Helhedsplan for kirkegården

v/Martina Rahkonen

  • Principperne for helhedsplanen

  • Delarbejdet vedr. terræn omkring våbenhus - anslået pris: 1.328.370 kr

Godkendt.

Vi vil ansøge om at få det på anlægsrammen 2019.

Helhedsplanen fremlægges d.14/11

8. Reparation af kirkemuren

Se bilag – tilbud

Vi sætter et skilt op med advarsel om ophold på kirkemuren.

Vi er villige til at bruge nogle af vores frie midler når vi ansøger om 5 % midler til renovering af kirkemuren.

9. Nedsættelse af udvalg for sognegårdsvedtægt

 

Alice, Merete og Johannes er valgt.

10. Revisionsprotokollat

For årsregnskab 2016.

Revisionsprotokollat godkendes uden bemærkninger.

11. Til næste møde

 

 

12. Evt.

 

 

 

Meddelelser og Info

DAGSORDEN PUNKT

INDHOLD

KOMMENTAR

2.1 Aktivitetsudvalg

 

Referat fra mødet rundsættes.

Vi ved ikke hvem LH har kontaktet ang. ”en let anretning” til d 12/11.

2.2 Orientering v/Peter

 

Intet nyt

2.3 Orientering v/Lone

 

Se sogneblad.

2.4 Div. post

 

Intet

2.5 Fra formanden

Se bilag – korrespondance med Trige Menighedsråd

Vi ser gerne at der er et samarbejde i pastoratet omkring kirkesangerstillingen og er åbne for samtale omkring mulighederne herfor.

 

Modtaget forlængelse af frist fra Arbejdstilsynet.

2.6 Orientering fra istandsættelsesudvalg

Møde d. 3. oktober

Konsulent runde d.22/11. AGJ arkitekterne fremsender det færdige projekt, så vi kan fremsende det til Stiftet før konsulentrunden.

TQF, LKB og PEJ deltager.

2.7 Orientering fra kirkeværge

Fra provstesyn – understrygning af tag

Sættes i gang snarrest

2.8 Orientering fra kontaktpersonen.

 

Teknologisk institut udarbejder en rapport om skimmelsvamp i kirken pga. påbud fra Arbejdstilsynet. Pris ca. 25.000 kr.

 

Kontaktperson og Formand afholder møde med Finn ang. mulige modeller for kirkesanger stillingen d.12/10.