Menu


Referat 13-6-2018 PDF Udskriv Email

Mødedeltagere: TQF, EJ, AO, MC, PV, DS

Afbud: LKB, LH, JC, EE

DAGSORDEN PUNKT

SAGSINDHOLD

BESLUTNING/

KOMMENTARER

1. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

2. Meddelelser og Info

Se herunder.

 

3. Drop-in Kor

Afrundingsarrangement med fællesspisning

D.21/6

Der bevilliges 2000 kr til arrangementet.

4. Kirkesyn

Emner fra syn til behandling

Vi indhenter tilbud på ekstern hjælp til kirkegården.

 

Vi igangsætter reparation af kirkegårdsmuren. PEJ tager et møde med mureren. Ramme 50.000kr.

5. Evt.

 

Vi bestiller et skilt til kirkegårdslågen med påskriften: ”Parkering frabedes i forbindelse med kirkelige handling”.

6. Til næste møde.

 

 

 

Meddelelser og Info

DAGSORDEN PUNKT

INDHOLD

KOMMENTAR

2.1 Aktivitetsudvalg

 

Holder møde i næste uge.

2.2 Orientering v/Peter

 

Konfirmand indskrivning d.12/8 i Spørring kirke.

2.3 Orientering v/Lone

 

 

2.4 Div. post

 

 

2.5 Fra formanden

  • Afskeds og høstgudstjeneste d. 23. september i Trige Kirke med let traktement bagefter.

  • fra Budgetsamråd:

- Samarbejde omkring personalekonsulent og kommunikationsmedarbejder godkendt

- Anlægsbevilling 2019 til våbenhuset: 1.000.000 kr

  • Husudvalgsmøde d. 19. juni

  • Modtaget tilladelse til afholdelse af teltgudstjeneste med dåb

  • Hilsen fra 4. klasselærerne

Vi holder et lille traktement til en af Lones sidste gudstjenester i Spørring. TQF undersøger mulighederne.

 

LKB skal til samarbejdsmøde vedr. kirkekontor d 21/6.

 

Tilbud om omtale af Spørring kirke i Juli måned i Lokalavisen.

2.6 Orientering fra Kontaktperson