Menu


Renovering af ”Vor Frue Kirke” PDF Udskriv Email

Renovering af ”Vor Frue Kirke”

sporring kirke alter

Vi har en på mange måde charmerende kirke i Spørring. Den er den ældste bygning i byen og i dagligtale er den jo ikke kaldt Vor Frue Kirke – men det hedder den faktisk. Netop vores flotte altertavle med Maria himmelkroningen vidner om navnet. Den kom til kirken omkring 1490 og overlevede Reformationens oprydning. Den har dog ikke altid set sådan ud – ved den sidste restaurering i 1954-55 blev de stærke farver afrenset og en partiel forgyldning anlagt. Sådan har den stået i ca. 60 år.

Det er nok ingen af vore huse som har stået så længe uden en grundig gennemgang – og det er også på tide at Spørring Kirke også får en kærlig hånd.

Menighedsrådet har valgt Arkitektfirmaet E+N Arkitektur A/S til projicering og udførelse af en renovering/restaurering af kirken. Lige nu arbejder menighedsrådet og arkitekterne med muligheder og ønsker til projektet samtidig med at vi rådføre os med Nationalmuseet og forskellige ingeniørfirmaer. Det bliver et stort projekt da der er det gamle inventar, opvarmning, belægninger, lys og utallige mange detaljer at få drøftet.

Vi arbejder på at få nedfældet et projekt sammen med et budget inden sommerferien så vi kan sikre finansieringen. Det er endnu ikke fastlagt hvornår kirken skal lukkes i en periode, men det kan vare op til et år. Vi melder ud når vi ved noget med sikkerhed.

Linda Bolet