Menu


Et spil skak PDF Udskriv Email

Et spil skak?

Måske har du ikke bemærket dem, men 2 skakbrætsten er indmuret i apsissen af Spørring Kirke – et under gesimsen og et over soklen.

Mon det var bygmesteren, der anvendte dem til tage et parti skak med en af sine folk – eller var det for at distrahere Djævelen, så han ikke i nattens mørke ødelagde dagens arbejde, men i stedet for gav sig til at spille skak. En tredje mulighed er, at de var svendeprøver, som senere blev indmuret i kirken. Der er mange spekulationer over betydning af stenene, men der er ikke enighed om, hvad den egentlig er. Enighed er der dog om, at stenene er blevet til samtidig med kirkebyggeriet i 1200-tallet.

I Danmark er der indtil videre registreret 48 kirker med tilsammen 67 skakbrætsten, idet 11 af kirkerne har 2 eller flere skaksten. Flest har Sønderhå kirke med ikke mindre end 4 skakbrætsten. Skallerup, Nørre Tranders og Vivild har alle tre skaksten. Her i området er det både Tilst og Mejlby, som har lignende sten, og i Mejlby har de en, som er meget lig vores – hævet ud af niveau og placeret i midten af stenen.

Placering på verdenskortet er endnu et interessant aspekt: De findes nemlig i hovedsagelig 2 områder – Nørrejylland fra Thy ned over mod Århus og langs Oder-floden i Tyskland/Polen – dog med nogle enkelte i Norge og Sverige.

Vil du læse mere og se billeder fra de forskellige kirker, herunder vores egen, kan du gå ind på skakbraetsten.dk

Linda Bolet

Et spil skak 1Et spil skak sokkel